Onderwaterbeton of colloïdaal beton is beton waaraan een lijmachtige hulpstof is toegevoegd. Hierdoor kleeft de cement aan de granulaten en kan water het beton niet uitspoelen. Onderwaterbeton is geschikt als oeverbekleding van een kanaal/rivier, als bodem van een diepe bouwput die onder het niveau van het grondwater zit of voor de penetratie van breukstenen.