footprint

Duurzaamheid bij Van den Braembussche

Bij Van den Braembussche staan innovatie & verantwoordelijkheid centraal in de benadering van duurzaamheid. We streven er bijvoorbeeld naar om efficiënte en hoogwaardige (beton)producten op te leveren, met zorgvuldige aandacht voor de ecologische impact van onze activiteiten. 

innovatie

Duurzaamheid als continu proces

Duurzaamheid is een voortdurend en evoluerend proces. We zijn trots op de reeds gemaakte inspanningen en blijven innoveren om de betonsector (en de bouwsector in het algemeen) steeds duurzamer te maken, zodat u altijd met vertrouwen kunt kiezen voor de Van den Braembussche (beton)producten. 

U kan op deze pagina lezen hoe wij ons steentje trachten bij te dragen aan een duurzame leefwereld. 

Innovatie, ontwikkeling, visie

Van den Braembussche volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beton en bouw op de voet. Dit stelt ons in staat om beton met uitstekende technische eigenschappen en brede toepassingsmogelijkheden aan te bieden. We richten ons op het toepassen van de nieuwste technologieën en best practices, geïnspireerd door recent onderzoek en de uitgebreide kennis van onze betontechnologen. 

Zeefinstallatie Brugge

Eigen zeefinstallatie in Brugge

Op onze site in Brugge produceren we zelf BENOR-gecertificeerd zand en grind, in een was-, breek- en zeefinstallatie met complete waterbehandeling.
De ruwe materialen worden op zee gewonnen en worden op onze kade gelost, waar ze verder verwerkt worden  tot kwaliteitsvolle granulaten. Deze granulaten worden op dezelfde site gebruikt voor de productie van beton en gestabiliseerd zand (korte keten, geen enkel natransport) of worden vervoerd naar onze andere productiesites. Voor de leveringen op onze sites te Aalter, Lier en Antwerpen (Diamur) gebeurt alle transport van deze granulaten per binnenschip.

We berekenen impact op CO2-uitstoot.

Cement is een cruciale grondstof voor het produceren van beton: we gaan bewust om met de verschillende types cement en hun impact op CO2-uitstoot. We ontwikkelen momenteel een berekeningstool waarmee deze impact kan worden berekend, zodat u als klant deze impact bij de verschillende variaties in receptuur en cementtype kunt evalueren en de juiste keuze kunt maken.

We volgen ook de betontechnologische evoluties op de voet en werken mee aan diverse initiatieven: dit met het oog op het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzame processen en producten.

Bekijk het filmpje van onze zeefinstallatie in Brugge.

Zonnepanelen

Groene en hernieuwbare energie

Zonnepanelen

Op 4 van onze sites loopt een investeringstraject voor het plaatsen van zonnepanelen (uitvoering en plaatsing in Q4 2023- Q1 2024).
Het project omvat 5.600 panelen (op een bruto dakoppervlakte van 25.700 m²); het geïnstalleerde vermogen bedraagt 2.250 kWp. De jaarlijkse energieproductie bedraagt 2.000 MWh/jaar (= 2 GWh) ; dit is het equivalent van het jaarverbruik van 580 gezinnen.

kantoren

Groene en hernieuwbare energie

Geothermie in gebouwen in Brugge

De verwarming en koeling van onze kantoren op onze site in Brugge (bouwjaar 2015-2016) worden volledig verwarmd en gekoeld met geothermie. Via een zogenaamd BEO-veld (raster van geboorde leidingen met water tot diep in de grond) wordt warmte uit de ondergrond gehaald. Die warmte wordt door een warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht, voldoende om de gebouwen te verwarmen met een circuit van vloerverwarming.

In de zomer wordt er dan weer warmte teruggegeven aan de diepere bodemlagen, waardoor we de kantoren kunnen koelen en de bodemlagen zo weer voldoende warmte kunnen accumuleren voor de volgende winter. Dit proces is dus volledig hernieuwbaarOmdat de warmtepomp niet actief moet koelen wordt dit ‘passief koelen’ genoemd. Er wordt geen enkele fossiele brandstof gebruikt voor de verwarming van de kantoren, de shop en showroom en alle personeelsruimtes.

CSC logo

Duurzaamheidscertificaat voor beton

Momenteel doorlopen onze betoncentrales een certificeringstraject voor het verwerven van een ‘Certificaat voor duurzaam en verantwoorde herkomst van beton’.

Dit certificaat wordt verstrekt door de ‘Concrete Sustainability Council’ (CSC) en beoordeelt diverse parameters in de productie van beton volgens de criteria van de ‘Concrete Sustainability Council (2021) (Concrete)'.

Waterbesparing

Waterhuishouding / Nullozerstatuut

Al onze betoncentrales zijn houder van het nullozingscertificaat. Dit certificaat wordt na een grondige audit van de waterhuishouding uitgereikt door een erkend deskundige water en bevestigt dat er in het productieproces van beton en gestabiliseerd zand geen water wordt geloosd.

Alle water dat wordt gebruikt voor het spoelen en reinigen van installaties, truckmixers en betonpompen wordt opgevangen en wordt, na behandeling en kwaliteitscontrole, terug gebruikt als aanmaakwater in het productieproces. 
Op de betoncentrales te Eeklo, Brugge en Lier wordt het gerecycleerde water  door middel van een kamerfilterpers gezuiverd van de zwevende delen, zodat er optimaal gezuiverd en gemonitord water in het productieproces kan worden herbruikt.

RESTBETON

Restbeton

Rest- en retourbeton wordt gerecycleerd in één van de volgende toepassingen:

  • Uitspoelen in recyclinginstallatie waar water (en cement) worden gescheiden van de granulaten (zand, grind, kalksteen). Deze uitgewassen granulaten worden opnieuw gebruikt in het productieproces. Het proceswater wordt, na verdere behandeling, 100% herbruikt voor aanmaak van beton.
  • Gebruik voor het maken van stapelblokken (type ‘LEGO’) die daarna dienstig zijn in keerwand- en bulkopslag-constructies 
  • Afvoer naar een recycling center (breekwerf) waar het 100% gerecycleerd kan worden.

Onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap

Als bouwhandel en betoncentrale hechten wij niet alleen waarde aan onze zakelijke activiteiten, maar ook aan onze relatie met de buurt en de bredere gemeenschap. Wij geloven sterk in het belang van een goede verstandhouding met onze buren en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan onze lokale omgeving.

Onze belofte aan de buurt:

1. Respect en communicatie: Wij zetten ons in om open communicatie en respect te bevorderen tussen ons bedrijf en onze buren. We staan altijd open voor vragen, opmerkingen of zorgen van de gemeenschap en streven ernaar deze op een constructieve manier aan te pakken.

2. Milieubewustzijn: Als onderdeel van onze inzet voor duurzaamheid streven we ernaar om milieuvriendelijk te zijn in onze activiteiten. We nemen maatregelen om eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken en streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

 


 

3. Sociale verantwoordelijkheid: Wij geloven in het belang van het ondersteunen van de lokale gemeenschap. Daarom sponsoren we af en toe lokale initiatieven, nemen we actief deel aan lokale evenementen (bijvoorbeelde de Van den Braembussche-triatlon) en steunen we liefdadigheidsactiviteiten die bijdragen aan het welzijn van onze buurtbewoners (bijvoorbeeld via De Warmste Week).

4. Werkgelegenheid: Als toegewijde werkgever zijn we trots op onze rol in het creëren van werkgelegenheid in de buurt. Door het bieden van banen en kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, dragen we bij aan de economische vitaliteit van onze gemeenschap en helpen we individuen hun potentieel te vervullen.

Als bedrijf zijn we vastbesloten om niet alleen een succesvolle onderneming te zijn, maar ook een goede buur. Wij streven ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van degenen die in onze nabijheid wonen en werken.

 Samen bouwen we aan een betere toekomst.

DWW

Beleid inzake maatschappelijke investeringen

Bij Van den Braembussche streven we ernaar om niet alleen een bloeiende onderneming te zijn, maar ook een positieve kracht in de samenleving. Daarom hebben we een duidelijk beleid voor maatschappelijke investeringen ontwikkeld, gericht op het financieren van projecten die een tastbare en positieve impact hebben op onze samenleving.

Onze focusgebieden voor maatschappelijke investeringen omvatten:

1. Duurzame energie: We investeren in projecten die bijdragen aan een duurzamere toekomst, zoals het installeren van zonnepanelen, het opvangen en hergebruiken van water, het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen en het bevorderen van een elektrisch wagenpark.

2. Onderwijs: We geloven in de kracht van onderwijs en investeren daarom in initiatieven die het opleiden en trainen van de volgende generatie bevorderen. Dit omvat het aanbieden van stageplaatsen, het organiseren van interne en externe opleidingen voor klanten, leveranciers en medewerkers, evenals sponsoring van scholen en educatieve programma's.

3. Gezondheidszorg: We dragen bij aan de verbetering van de gezondheidszorg door middel van donaties aan goede doelen, waaronder organisaties zoals De Warmste Week en de Eye Hope Foundation. Door deze giften ondersteunen we initiatieven die zich inzetten voor het welzijn en de gezondheid van mensen in nood.

Door ons beleid voor maatschappelijke investeringen kunnen we een verschil maken in de wereld om ons heen en streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van anderen. We blijven ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Welkom bij Van den Braembussche

Hoe kunnen wij jou helpen?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat het ons weten en wij nemen snel contact met jou op.

Spread the word

Deel deze pagina via jouw sociale media-kanalen.

18