zichtbeton : VIEW +

Bij zichtbeton spelen naast de constructieve kwaliteiten ook de esthetische eigenschappen van het beton een rol. VIEW+ is zo’n mix. Deze betonsamenstelling bevat extra fijn materiaal en heeft een uitstekende korrelopbouw zodat hij goed te verdichten is en gladde oppervlaktes kunnen verkregen worden.

VIEW+ beton is beschikbaar in druksterktes van C25/30 tot C40/50. De juiste korrelgrootte hangt af van de dichtheid van de wapening en varieert van D=10 tot D=32.

Is goed verdichten moeilijk door, bijvoorbeeld, een ingewikkelde bekisting? Dan biedt zelfverdichtend beton een alternatief. Maar wat je ook kiest, wij zorgen steeds voor een vlotte aanlevering zodat er geen stortnaden ontstaan.